از تعطیلی کارخانه فورد در استرالیا تا جوراب‌های عجیب ترامپ