کشتار روزگذشته مردم یمن یک افتضاح سیاسی و امنیتی بزرگ برای عربستان و آمریکا است