طوفان مرگبار متیو همچنان در آمریکا قربانی می‌گیرد+ تصاویر