یک تکه چوب از روابط تاریخی ایران و ژاپن پرده برداشت!+ تصاویر