ادامه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به فیلیپین