برگزاری نمایشگاه بین المللی انرژی تجدیدپذیر با حضور ۵۷ شرکت داخلی و خارجی