تعطیلی تولید با تصویب ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل