چرا ترمز افزایش نرخ خودرو کشیده نمی‌شود؟ +قیمت جدید خودروها