قالیباف: تفاوت سلیقه سیاسی نباید مانع کمک به حل مشکلات اقتصادی شود