استاندار کرمانشاه: امسال پاسخ دندان شکنانه‌تری به آمریکا داده شد