مشت‌های گره کرده برآمده از ایمان بر هر سلاحی پیروز است