۴ میلیون و ۱۷۶ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی