خاطره دژاکام از امام خمینی (ره) در پاسخ به اظهارات توییتری زائری +عکس