آغاز پرداخت تسهیلات با نرخ سود 4 درصدی در بانک ایران زمین