صادرات تراکتور ایران به آمریکا و اروپا/ ماشین آلات کشاورزی 40 درصد گران شد