۸۰ درصد تولید خودروسازان به تعهدات فروش تخصیص یافت/سیاست جدید تنظیم بازار برای آرامش بازار خودرو