مذاکرات چین و آمریکا، بورس‌های آسیایی را صعودی کرد