صادرات سالانه ۴ هزار دستگاه تراکتور به بازار‌های هدف