از معاون قدرتمند رییس‌جمهور تا نیکول کیدمن با قیافه‌ای باورنکردنی