عکس | خودروهایی که در حمله تروریستی چابهار نابود شدند