خداحافظی مهدی شیری با پیکانی‌ها/پیش به‌سوی پرسپولیس + عکس