داربی ایرانی‌های قطر/ شکست طارمی برابر ابراهیمی و خانزاده