زنگنه:ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی‎شود/مستثنی شدن ایران از توافق غیرطبیعی نیست