جولان دلالان مجازی در روزهای تعطیل؛ مردم فریب قیمت سازی ها را نخورند