اوج گرفتن دوباره طلا؛ سکه به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید