95 درصد ماشین‌های کشاورزی حفاظتی در داخل تولید می‌شود/ تحریم‌ها بر صنعت ماشین آلات تأثیری ندارد