فراوان‌ترین و کمیاب‌ترین گروه‌های خونی مربوط به چه کسانی است؟