بازگشت گروه خودرویی به کورس تالار/ رشد سهم‌های عمده شتاب گرفت+نمودار