همه باید از شواری نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تمکین کنند