تاکید امام جمعه تبریز بر ضرورت رعایت قانون از سوی نامزدهای انتخابات