امام جمعه خوی: نامزدها ارزش های نظام اسلامی را در تبلیغات نادیده نگیرند