ثبت نخستین هفته کاهشی قیمت‌طلا پس از ۶ هفته افزایش