وزیر نفت کویت: با توافق دسته‌جمعی توافق وین را تمدید می‌کنیم