قیمت طلا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تغییر چندانی نکرد