طلا در کانال 1280 دلاری/ ثبت نخستین هفته کاهشی پس از 6 هفته