دفاع عمار حکیم از حشد شعبی در جریان دیدار با شیخ الازهر