گران‌فروشی جوجه یک روزه ممنوع است/ با متخلفان برخورد می شود