تجمع سپرده‌گذاران کاسپین بازهم مقابل بانک مرکزی +عکس