امکان تحویل فوری سکه در بورس کالا/پیش بینی 96 و عدم اثر انتخابات