۵ کشته و زخمی براثر حمله مسلحانه در سینای مصر/داعش مسئول حمله