از «گران ترین افتتاح نمایشی در دولت قبل» تا «قیچی نزدن روحانی در عسلویه»