اتحادیه وکلای ترکیه: شمارش تعرفه‌های بدون مهر غیرقانونی است