کشف 2 جسد در رودخانه اشتران/فعلا موضوع قتل منتفی است