آیا قالیباف معنای شعارهای انتخاباتی که می‌دهد را می‌داند؟