Lạ: Massage hoa dừa, bón đậu phụ cho cây, mít mọc giữa văn phòng