ویتنام - سن بازنشستگی مردان

Ok
width
height
Vietnam Retirement Age Men
ویتنام کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 2.17 2.16 4.50 1.81 در صد
افراد شاغل 54.56 54.36 54.58 23.50 میلیون
افراد بیکار 1.10 1.10 2.30 0.80 میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 3980.00 4180.00 1000.00 VND هزار / ماه
جمعیت 94.67 93.68 94.67 34.74 میلیون
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.00 60.00 60.00
سن بازنشستگی زنان 55.00 55.00 55.00 55.00
دستمزد 5622.00 5788.00 5788.00 1399.00 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 10960700.00 11876600.00 10160800.00 VND / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 5760.00 5760.00 2871.00 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 5040600.00 6981300.00 5040600.00 VND / ماه
نرخ بیکاری جوانان 6.53 6.47 7.86 5.09 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.70 77.50 76.40 در صد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7633800.00 8250400.00 7633800.00 VND / ماه
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4693900.00 5258200.00 4693900.00 VND / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ویتنام - سن بازنشستگی مردان.