ویتنام - آدرس های IP

Vietnam IP Addresses
width
height
Forecast Data Chart

ویتنام تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
شاخص PMI تولید 50.50 51.40 56.50 43.60
تولید صنعتی 10.20 10.50 28.40 -10.10 در صد
تولید صنعتی 12.30 10.30 26.30 -12.40 در صد
تغییرات موجودی انبار 148644.00 140219.87 148644.00 530.00 VND - میلیارد
ثبت خودرو 27058.00 20363.00 32511.00 2992.00
سرعت اینترنت 9503.83 8250.20 9503.83 702.84 KBps
آدرس های IP 8616202.00 8120243.00 8616202.00 739771.00 IP
استخراج معدن -6.60 14.40 14.80 -17.70 در صد
شاخص رقابتی 61.54 58.05 61.54 4.02 امتیاز
رتبه رقابتی 67.00 77.00 77.00 56.00
آسانی کسب و کار 69.00 68.00 99.00 68.00
تولید الکتریسیته 19500.00 20600.00 21100.00 671.00 گیگاوات ساعت
شاخص فساد مالی 33.00 35.00 35.00 24.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 117.00 107.00 123.00 43.00