ویتنام - سرعت اینترنت

Vietnam Internet Speed
width
height
Forecast Data Chart

ویتنام تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
شاخص PMI تولید 51.40 52.60 56.50 43.60
تولید صنعتی 10.50 9.70 28.40 -10.10 در صد
تولید صنعتی 10.30 10.40 26.30 -12.40 در صد
تغییرات موجودی انبار 148644.00 140219.87 148644.00 530.00 VND - میلیارد
ثبت خودرو 20363.00 25828.00 32511.00 2992.00
سرعت اینترنت 9503.83 8250.20 9503.83 702.84 KBps
آدرس های IP 8616202.00 8120243.00 8616202.00 739771.00 IP
استخراج معدن 14.40 4.40 14.80 -17.70 در صد
شاخص رقابتی 58.05 57.94 58.05 4.02 امتیاز
رتبه رقابتی 77.00 74.00 77.00 56.00
آسانی کسب و کار 69.00 68.00 99.00 68.00
تولید الکتریسیته 20600.00 21100.00 21100.00 671.00 گیگاوات ساعت
شاخص فساد مالی 33.00 35.00 35.00 24.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 117.00 107.00 123.00 43.00