ویتنام - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Vietnam GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-09-28 02:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6.88% 6.73%
2018-12-27 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 7.31% 6.82%
2019-03-29 02:30 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 6.79% 7.31%
2019-06-28 02:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 6.71% 6.82%
2019-09-30 02:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6.71%
2019-12-28 01:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4


ویتنام تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.88 6.73 8.46 3.14 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 6.82 8.48 3.12 در صد
تولید ناخالص داخلی 244.95 223.78 244.95 6.29 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704.00 681010.00 3493399.00 480455.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص ملی 5154552.00 4628741.00 5154552.00 39284.00 VND - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1066160.30 1190474.59 5495.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1853.00 1964.50 377.50 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6233.50 6608.60 1457.60 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440.00 72261.00 500567.00 65298.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798.00 34336.00 224464.00 24018.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157.00 138396.00 640172.00 90932.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202.00 38180.00 240462.00 38180.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753.00 18753.00 94215.00 13398.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903.00 276919.00 1354796.00 216604.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683.00 21656.00 102349.00 15783.00 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837.00 4385.00 20574.00 3044.00 VND - میلیارد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ویتنام - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.