ویتنام

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 23318.00 23325 23325 23325 23325 23325
Stock Market 920.04 995 977 960 943 877
Government Bond 10y 5.20 5.1 5.17 5.25 5.32 5.63
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 6.88 6.9 6.4 6.1 7.1 5.2
Unemployment Rate 2.20 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
Inflation Rate 3.46 4 3.9 3.7 4 3.5
Interest Rate 6.25 6.25 6.25 6 6 5.5
Balance of Trade 400.00 -600 -1600 -355 -470 1600
Current Account 1244.00 1800 1720 2700 3030 2730
Current Account to GDP 2.90 2.2 2 2 2 1.3
Government Debt to GDP 61.50 61 60 60 60 58
Government Budget -3.50 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
Manufacturing PMI 56.50 54.7 54.4 52.3 51.2 53
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 6.88 6.9 6.4 6.1 7.1 5.2
GDP 223.86 242 255 255 255 269
GDP Constant Prices 892393.00 3412625 678028 1556445 955753 3830617
Gross National Product 4764958.00 4984146 5069915 5055620 5103270 5594624
Gross Fixed Capital Formation 1190474.59 1245236 1266665 1263094 1274998 1397758
GDP per capita 1834.65 1910 1990 1990 1990 2100
GDP per capita PPP 6171.88 6256 6500 6500 6500 6800
GDP From Agriculture 122448.00 504608 74740 237114 131142 566415
GDP From Construction 57511.00 215087 34458 84406 61594 241432
GDP From Manufacturing 168156.00 592668 130212 292557 180095 665260
GDP From Mining 44517.00 224318 41298 93007 47678 251793
GDP From Public Administration 22428.00 94215 19897 44744 24020 105755
GDP From Services 357168.00 1324048 276807 592683 382527 1486222
GDP From Transport 26694.00 99264 21379 45855 28589 111423
GDP From Utilities 5380.00 20222 4361 9742 5762 22699
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 2.20 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
Employed Persons 54.00 54.3 54.6 54.7 54.9 55.6
Unemployed Persons 1.11 1.2 1.1 1 1.1 1.3
Minimum Wages 3980.00 3980 4210 4210 4210 4450
Population 95.50 96.4 97.1 97.1 97.1 98.4
Retirement Age Men 60.00 60 60 60 60 60
Retirement Age Women 55.00 55 55 55 55 55
Wages 5433.00 5460 6200 5900 5800 6900
Wages High Skilled 10825600.00 12100000 12300000 12300000 12300000 12900000
Wages In Manufacturing 5527.00 5820 6100 5900 5500 6750
Wages Low Skilled 5372100.00 4901300 4927000 4927000 4927000 5207510
Youth Unemployment Rate 7.29 7.9 8.1 8.4 7.07 8.5
Labor Force Participation Rate 76.70 77.4 77.1 76.9 76.7 77.8
Living Wage Family 7763600.00 7500000 7580000 7580000 7580000 7800000
Living Wage Individual 4752300.00 4150000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 3.46 4 3.9 3.7 4 3.5
Consumer Price Index CPI 111.13 112 112 113 114 120
Core Inflation Rate 1.67 1.6 1.4 1.3 1.6 1.7
GDP Deflator 153.44 158 165 165 165 172
Export Prices 121.20 108 100 100 100 107
Import Prices 120.60 103 106 106 106 108
Producer Prices 103.91 119 109 109 109 132
Inflation Rate Mom -0.29 0.2 -0.1 0.4 0.6 0.2
CPI Transportation 94.45 93.18 93.47 96.91 97.37 99.56
Food Inflation 2.41 4.9 4.5 4.4 4.1 4
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 6.25 6.25 6.25 6 6 5.5
Money Supply M0 977907.00 870000 885000 885000 885000 925000
Money Supply M1 1982009.00 1780000 2250000 2250000 2250000 2550000
Interbank Rate 5.09 4.94 4.94 4.69 4.69 4.19
Money Supply M2 8192548.00 7770000 8290000 8290000 8290000 9150000
Foreign Exchange Reserves 49497.31 53000 59600 59600 59600 60000
Deposit Interest Rate 4.78 4.78 4.78 4.53 4.53 4.03
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 400.00 -600 -1600 -355 -470 1600
Current Account 1244.00 1800 1720 2700 3030 2730
Current Account to GDP 2.90 2.2 2 2 2 1.3
Imports 22000.00 20800 21000 19600 19670 22700
Exports 21600.00 20200 19400 19245 19200 24300
External Debt 86952.00 95400 101500 101500 101500 121500
Terms of Trade 100.50 104 94.62 94.62 94.62 99.07
Foreign Direct Investment 16.50 19.1 4.5 9.5 14.1 22.5
Tourist Arrivals 1301.90 1290 1200 1450 1350 1470
Capital Flows 2295.00 1280 3700 4340 1500 700
Crude Oil Production 239.00 259 257 255 254 280
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 61.50 61 60 60 60 58
Government Budget -3.50 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
Government Budget Value -174300.00 -290000 -160000 -160000 -160000 -230000
Government Spending 325803.97 340791 346655 345678 348936 382532
Government Revenues 1288665.00 1300000 1370000 1370000 1370000 1450000
Fiscal Expenditure 1462965.00 1490000 1530000 1530000 1530000 1570000
Military Expenditure 4961.80 5250 5500 5500 5500 5800
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Sales Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate For Companies 18.00 18 18 18 18 18
Social Security Rate For Employees 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Manufacturing PMI 56.50 54.7 54.4 52.3 51.2 53
Industrial Production 9.60 8.1 8.4 9.1 8.3 6.9
Manufacturing Production 10.10 8.9 14.7 12.9 11.1 7.7
Changes in Inventories 140219.87 137000 142700 142700 142700 159000
Car Registrations 29347.00 20500 21600 23500 24400 27200
Mining Production -9.50 -1.8 -2.6 -3.1 -3.8 3.3
Electricity Production 17100.00 18850 19000 19200 19700 20500
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Retail Sales Yoy 12.20 9.3 8.8 10.9 11.5 10.6
Consumer Spending 3405750.02 3562415 3623718 3613501 3647558 3998753
Retail Sales Mom 0.80 3.1 2.2 1.4 0.8 2.3
Gasoline Prices 0.80 0.88 0.86 0.84 0.83 0.77
Consumer Confidence 120.00 122 123 124 124 115


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.